Výkopové práce

Realizujeme

  • výkop jám
  • výkop zárezov
  • hrubé terénne úpravy
  • skrývky
  • výkop základov domu
  • práca v stiesnených priestoroch
  • hutnenie ploch

Dostatočná kapacita našich prostriedkov nám umožňuje realizovať veľkoobjemové zákazky v extrémne krátkom čase. Samozrejmosťou je realizácia pod odborným dohľadom.

Dostupná technika

Zoznam dostupnej technky bude čoskoro doplnený.
BSV STAV s.r.o.
Štefániková 1517/13
066 01 Humenné
(bývala autoškola NOVA, pri starej MsT polícií)

Rýchly kontakt

Mobil: 0905 723 897
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.